Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda kursen inom Geografi omfattar 7,5 högskolepoäng. Kulturgeografiska institutionen ansvarar för utbildning i geografi och VFU i geografi.
VFU-ansvarig i geografi är Mikael Wingård (mikael.wingard@kultgeog.uu.se)

Information till lokala lärarutbildare ligger i VFU-portalen.