Studieadministration

STUDIEADMINiSTRATION CAMPUS Gotland

Distanskurser vid Kulturgeografiska institutionen administreras via Campus Gotland.
För frågor och information angående distanskurser kontakta studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Här kan du läsa mer om den stöd och service som erbjuds på Campus Gotland. 

Studieadministration Campus Uppsala

Kontaktuppgifter till studieadministrationen:

E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018 471 2535

Terminstider:

HT 2021: 30 augusti - 16 januari
VT 2022: 17 januari - 5 juni

studievägledning 

Studievägledningen hanteras av studierektor samt av programsamordnarna. 

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare för Geografi:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
jan.amcoff@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
Telefon: 018-471 2540
maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare Samhällsplaneringsprogrammet

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare för masterstudier i samhällsplanering och kulturgeografi

Universitetslektor Micheline van Riemsdijk
Telefon: 018-471 2543
micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se

STUDentservice CAMPUS UPPSALA

För mer generell stöd och service kontakta Studentservice på studentservice@uu.se
Läs här för mer information om vad Servicedesk gör.

För IT-service kontakta servicedesk@uu.se

Kontakt:
E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018 - 471 2535
Kulturgeografiska institutionen
Kyrkogårdsgatan 10, Ekonomikum, plan 4 
Box 513, 751 20 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-09-27