Studieadministration

Studieadministration campus Gotland

Distanskurser vid Kulturgeografiska institutionen administreras via Campus Gotland.
För frågor och information angående distanskurser kontakta studentservice-cg@uu.se 

Här kan du läsa mer om den stöd och service som erbjuds på Campus Gotland. 

Studieadministration campus Uppsala

Kontaktuppgifter till studieadministrationen:

E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018-471 2535

Terminstider:

HT 2022: 29 augusti - 15 januari
VT 2023: 16 januari - 4 jun
HT 2023: 28 augusti - 14 januari

Studievägledning 

Studievägledningen hanteras av programsamordnarna, studierektor samt av studieadministrationen. 

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare för Geografi:

Universitetslektor Johan Bonow
Telefon: 018-471 6358
johan.bonow@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare Samhällsplaneringsprogrammet

Universitetslektor Johan Jansson
Telefon: 018-471 2542
johan.Jansson@kultgeog.uu.se

Samordnare för masterstudier i samhällsplanering och kulturgeografi

Universitetslektor Micheline van Riemsdijk
Telefon: 018-471 2543
micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se

Studentservice campus Uppsala

För mer generell stöd och service kontakta Studentservice på studentservice@uu.se
Läs här för mer information om vad Servicedesk gör.

För IT-service kontakta servicedesk@uu.se

Kontakt:
E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018 - 471 2535
Kulturgeografiska institutionen
Kyrkogårdsgatan 10, Ekonomikum, plan 4 
Box 513, 751 20 Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-03-01