Studieadministration

Distanskurser som ges via Kulturgeografiska inst. på Campus Gotland

Kontakta Campus Gotland vid oklarheter och för info angående distanskurser. studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Studentservice Campus Gotland

Studieadminstration Campus Uppsala

Kontaktuppgifter till studieadministrationen:

E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018 471 2535

Terminstider

VT 2020: 20 januari - 7 juni
HT 2020: 31 augusti - 17 januari

studievägledning 

Studievägledningen hanteras av studierektor samt av programsamordnarna. 

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare för Geografi:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
jan.amcoff@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
Telefon: 018-471 2540
maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare Samhällsplaneringsprogrammet

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare för masterstudier i samhällsplanering och kulturgeografi

Universitetslektor Micheline van Riemsdijk
Telefon: 018-471 2543
micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se

Kontakt:
E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018 - 471 2535
Kulturgeografiska institutionen
Kyrkogårdsgatan 10, Ekonomikum, plan 4 
Box 513, 751 20 Uppsala