Utbildning på avancerad nivå

Bild på taxibil i storstadstrafik
Foto: Jaan Hirsch

Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa fristående kurser på avancerad nivå, som vänder sig till dig som har en kandidatexamen (med eller utan geografiska ämnen). Kurserna behandlar aktuella frågor om ekonomisk geografi, urbangeografi, samhällsplanering, globalisering, klimatanpassning och identitet.

Läs mer om våra kurser på avancerad nivå
Kulturgeografiska institutionen medverkar i ett tvärvetenskapligt masterprogram tillsammans med flera andra institutioner - Masterprogram i samhällsvetenskap (SSV2M). Du som är intresserad av samhällsgeografi (kulturgeografi) och samhällplanering väljer vår inriktning i programmet: samhällsplanering och kulturgeografi. Förutom masteruppsatsen och ett antal kurser inom samhällsgeografi och samhällsplanering, läser du avancerade metodkurser tillsammans med studenter på programmets andra inriktningar.

Läs mer om:

Senast uppdaterad: 2023-09-25