Samhällsgeografi A-C

Samhällsgeografi – vägen till en hållbar samhällsutveckling

Urbanisering, migration, demografisk förändring, ekonomins globalisering, förändrad kommunikationsteknik, segregation och konkurrens om naturresurser. De är alla exempel på processer som påverkar individens och samhällets välfärd och utveckling. De är också exempel på samhällsgeografi - de handlar ju om vilka möjligheter och begränsningar som finns på olika platser, om relationen mellan plats och identitet, och om hur människor och verksamheter på olika platser och geografiska nivåer påverkar varandra. Studier i samhällsgeografi utvecklar din förmåga att analysera och beskriva samhällets organisation och förändring utifrån ett geografiskt helhetsperspektiv – en viktig kompetens i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. Utbildade samhällsgeografer återfinns inom samhällsplaneringssektorn, liksom i alla myndigheter, företag, och ideella organisationer som verkar för ett ekonomiskt, socialt, politiskt och miljömässigt hållbart samhälle, såväl lokalt som globalt.

Studier i samhällsgeografi

Samhällsgeografi A söker du som ett kurspaket (höst 22300, vår 72300) bestående av två kurser, som också kan sökas som fristående kurser (utan krav på tidigare studier) var och en för sig:

  • Samhällets geografi 15 hp (2KU033) belyser hur människan format och formar sin livsmiljö som ett resultat av samhällets ekonomiska och sociala behov, befolkningsutveckling, politiska organisation och tekniska förmåga.
  • Ekonomisk geografi 15 hp (2KU014) fokuserar på näringslivets rumsliga organisation och utmaningar, samt på orsaker och konsekvenser av ekonomins globalisering. Kursen behandlar den lokala, regionala och internationella ekonomiska utvecklingen bl.a. ur hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv.

Samhällsgeografi B söker du som ett kurspaket (höst 22301, vår 72301) bestående av två kurser, som också kan sökas som fristående kurser (utan krav på tidigare studier) var och en för sig:

  • Politisk geografi med samhällsplanering 15 hp (2KU016) fokuserar på politikens och beslutsfattandets rumsliga dimension, från den globala till del lokala nivån. Kursen belyser t.ex. frågor om internationella relationer och nationalism, men också samhällsplaneringens ideologiska grunder och dess rumsliga utmaningar och konsekvenser på lokal nivå.
  • Urban- och socialgeografi 15 hp (2KU012) fokuserar på staden som livsmiljö. Kursen belyser den urbana miljöns historiska framväxt och urbaniseringens aktuella socio-ekonomiska utmaningar i såväl Sverige som andra delar av världen. Boendesegregation, stadsplanering, välfärdstjänsternas tillgänglighet för den urbana befolkningens olika grupper, samt det offentliga rummets funktion och förvaltning, är exempel på teman som kursen tar upp.

De fyra kurserna som tillsammans ingår i kurspaketen ger behörighet till Samhällsgeografi C (2KU007), som inkluderar delkurser i samhällsgeografisk teori och metod, samt självständigt arbete (C-uppsats). Efter Samhällsgeografi C kan du söka Praktik i samhällsgeografi (2KU048).

Distanskurser

Följande fyra distanskurser ges på halvfart. De kan också sökas samtidigt som ett kurspaket, Samhällsgeografi A (22310):

  • Globalisering och utveckling 7,5 hp (2KU062). Endast hösttermin.
  • Geopolitik och internationella relationer 7,5 hp (2KU076). Endast hösttermin.
  • Stadsliv och hållbar utveckling 7,5 hp (2KU069). Endast vårtermin.
  • Ekonomisk globalisering 7,5 hp (2KU063). Endast vårtermin.

Läs mer om våra kurser och program i utbildningskatalogen.

Senast uppdaterad: 2023-10-09