Våra program grundnivå

Kulturgeografiska institutionen är värd för två program i samhällplanering (ett i Uppsala och ett i Visby) och ett program i samhällsvetenskap (i Uppsala). Läs mer om programen nedan.