Våra program på grundnivå

Kulturgeografiska institutionen är värd för två program i samhällplanering (ett i Uppsala och ett i Visby) och ett program i samhällsvetenskap (i Uppsala). Läs mer om programmen nedan.

Senast uppdaterad: 2022-03-09