Geografi A-C

Geografi – det tvärvetenskapliga ämnet med fokus på hållbara livsmiljöer

Geografi handlar om samspelet mellan natur och samhälle och om hur vi skapar hållbara livsmiljöer på jorden. Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som fördjupar dina kunskaper i jordytans uppbyggnad och förändring, med fokus på problem och hållbara lösningar. Lösningarna måste ofta sökas i den komplexa relationen mellan naturliga och samhälleliga processer på global och lokal nivå. Utbildningen kombinerar därför kurser med inslag av till exempel geomorfologi, klimat och landskapsdynamik, med kurser om ekonomiska, sociala och politiska processer och deras geografi. Teoretiska kunskaper varvas med fältstudier och utbildning i geografiska informationssystem (GIS).

Utbildningen i geografi bedrivs av natur- och samhällsgeografer med stor undervisnings- och forskningserfarenhet från olika delar av världen. Genom att fokusera på den hållbara livsmiljöns geografiska förutsättningar förbereder studier i geografi dig för ett arbete inom till exempel samhällsplanering, miljövård, internationellt utvecklingsarbete, miljökommunikation eller utbildningssektorn.

Geografi A-C

Geografi A (2KU054) består av två delkurser:

  • Samhällets geografi 15 hp (kan även sökas som fristående kurs) belyser hur människan format och formar sin livsmiljö som ett resultat av samhällets ekonomiska och sociala behov, befolkningsutveckling, politiska organisation och tekniska förmåga.
  • Naturgeografi 15 hp (kan även sökas som fristående kurs) lägger fokus på jordens fysiska egenskaper och processer, inklusive geologi, geomorfologi och klimat, och hur dessa påverkar en hållbar samhällsutveckling, inklusive resursutnyttjande, lokalt och globalt.

Kartografi, geografiska informationssystem (GIS) och undervisning i fält är viktiga inslag i delkurserna.

Geografi B (2KU056) och Geografi C (2KU057) erbjuder såväl breddning som fördjupning i ämnet, med betoning på geografiska undersökningsmetoder samt fältstudier.

Efter C-kursen kan du söka kursen Praktik i geografi (2KU049).

Läs mer om våra kurser (behörighetskrav och kursplaner)

Senast uppdaterad: 2023-08-21