Nationella forskarkurser

Nationella Programmet för Forskarkurser i Kulturgeografi

Det nationella programmet för forskarkurser i kulturgeografi etablerades 1997. Det syftar till att:

Erbjuda kurser för Sveriges doktorander i kulturgeografi, med lärare från Sverige och utlandet
Ge alla våra doktorander nyttan av expertkunskap utanför den egna institutionen
Erbjuda doktorander möjligheten att möta seniora forskare samt sina doktorandkollegor från andra institutioner

I genomsnitt erbjuds fyra forskarkurser per år, varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution. Gruppen leds för närvarande (sedan 2022) av docent David Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna (ibland kan en kurs ges över en hel vecka). De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution.

I mån av plats är kurserna öppna även för forskarstuderande i andra discipliner, men en kursavgift kan tillkomma (kontakta kursansvarig).

Följande institutioner medverkar i det nationella programmet:

Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för geografi, Umeå universitet
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Enheten för kulturgeografi, Örebro universitet

Nationell mejllista för doktorander i kulturgeografi i Sverige

Doktoranderna i kulturgeografi vid Uppsala universitet har skapat en mejllista för alla doktorander i ämnet i Sverige. Idén är att utöka möjligheterna för nätverkande och informationsutbyte över institutionsgränserna. Om du är doktorand i kulturgeografi i Sverige och vill gå med i mejllistan, eller har frågor om detta, mejla Olivia Butler (olivia.butler@kultgeog.uu.se) eller Adam Lundberg (adam.lundberg@kultgeog.uu.se).


Nationella Forskarkurser i Kulturgeografi 2023

Fyra doktorandkurser ges under 2023, två per termin. 

Geographical Perspectives on Memory Work: Methods
Värdinstitutioner: Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Kursen är uppskjuten till 2024.
Kursbeskrivning Geographical Perspectives on Memory Work: Methods (PDF)
Kontakt: Maja Lagerqvist, Uppsala universitet maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Rural Transformations and Social Movements in the 21st Century
12-21 april.
Värdinstitutioner: Lunds universitet.
Kursbeskrivning Rural Transformations and Social Movements (PDF)
Kontakt: Mads Barbesgaard, Lunds universitet mads.barbesgaard.2321@keg.lu.se 

Classics in Theories of Space and Place
31 augusti – 1 september (Karlstad); 28-29 September (Karlstad); 25-27 October (Malmö).
Värdinstitutioner: Karlstads universitet, Malmö universitet.
Kursbeskrivning Classics in Theories of Space and Place (PDF)
Kontakt: Mekonnen Tesfahuney, Karlstads universitet mekonnen.tesfahuney@kau.se 

Feminist Geographies
25-26 september (Umeå); oktober (Karlstad); november (Uppsala).
Värdinstitutioner: Umeå universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet
Kursbeskrivning Feminist Geographie (PDF)
Kontakt: Lena Grip, Karlstads universitet lena.grip@kau.se

Nationella Forskarkurser i Kulturgeografi 2022

Fem doktorandkurser kommer att ges under 2022: två under vårterminen, en på sommaren och två under höstterminen.

Economic Geography
Februari – april 2022. Värdinstitutioner: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet.
Kursbeskrivning Economic Geography (PDF)

Landscape and History
Maj – september 2022. Värdinstitutioner: Uppsala universitet, Lund University.
Kursbeskrivning Landscapeand History (PDF)

Class and the City
Augusti 2022. Värdinstitutioner: Uppsala universitet, Malmö universitet, Södertörns högskola.
Kursbeskrivning Class and the City (PDF)

Regional Development – Nordic Perspectives
September – december 2022. Värdinstitutioner: Örebro universitet, Högskolan Dalarna.
Kursbeskrivning Regional Development-Nordic Perspectives (PDF)
Kontakt: Ida Andersson, Örebro University ida.andersson@oru.se

Development Geographies: Current Debates                                        
September – december 2022. Värdinstitutioner: Göteborgs universitet, Stockholms universitet
Kursbeskrivning Development Geographies: Current Debates (PDF)
Kontakt: Kanchana N Ruwanpura, Göteborgs universitet kanchana.ruwanpura@gu.se

Tidigare Nationella Forskarkurser

2021
Classics in Spatial Theory
Time Geography
Future Geographies

2020
Economic Geography

2019
Classics in Spatial Theory
Feminist Geographies
Topics in Political Geography
Agrarian Transformation under Modernization
Urban Rage in the Urban Age: Crisis and the Transformation of Cities

2018
Qualitative Methods
Global Urbanism
Landscape and Production

2017
Economic Geography
Political Geography
Time Geography
Media Geographies

2016
Housing, the City and Justice
Landscape and Identity

2015
Global Urbanism                                                                                                      
Economic Geography                                                                         
Time Geography

2014
​Mobility, Security and Space                                                                                   
Landscape and Modernity                                                                  
Political Geography

2013
​Social Theory and Geography                                                            
Economic Geography                                                                         
Development, Livelihoods and Rural-urban Interaction
Gender Theory and Spatial Understanding                                        

2012
Urban Conflict and Urban Justice                                                      
Landscape and Resources                                                                   
Remote Sensing for Social Scientists                           

2011
Mobility, Security and Space                                                                                   
Economic Geography                                                                         
Qualitative Methods                                                                           

2010
Landscape and Justice                                                                        
Time Geography                                                                                                      
Gender Theory and Spatial Understanding                                        
Mobility in Time and Space

Senast uppdaterad: 2023-03-06