Nationella forskarkurser

Nationella Programmet för Forskarkurser i Kulturgeografi

Det nationella programmet för forskarkurser i kulturgeografi etablerades 1997. Det syftar till att:

Erbjuda kurser för Sveriges doktorander i kulturgeografi, med lärare från Sverige och utlandet
Ge alla våra doktorander nyttan av expertkunskap utanför den egna institutionen
Erbjuda doktorander möjligheten att möta seniora forskare samt sina doktorandkollegor från andra institutioner

I genomsnitt erbjuds fyra forskarkurser per år, varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution. Gruppen leds för närvarande (sedan 2022) av docent David Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna (ibland kan en kurs ges över en hel vecka). De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution.

I mån av plats är kurserna öppna även för forskarstuderande i andra discipliner, men en kursavgift kan tillkomma (kontakta kursansvarig).

Följande institutioner medverkar i det nationella programmet:

Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Institutionen för urbana studier, Malmö universitet
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för geografi, Umeå universitet
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Enheten för kulturgeografi, Örebro universitet

Nationell mejllista för doktorander i kulturgeografi i Sverige

Doktoranderna i kulturgeografi vid Uppsala universitet har skapat en mejllista för alla doktorander i ämnet i Sverige. Idén är att utöka möjligheterna för nätverkande och informationsutbyte över institutionsgränserna. Om du är doktorand i kulturgeografi i Sverige och vill gå med i mejllistan, eller har frågor om detta, mejla Olivia Butler (olivia.butler@kultgeog.uu.se) eller Adam Lundberg (adam.lundberg@kultgeog.uu.se).

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2024

Fem doktorandkurser är planerade till 2024, två på våren och tre på hösten. (Kursbeskrivningar kommer inom kort.) Datumen är preliminära.

Research Frontiers in Economic Geography
8-9 februari, 7-8 mars, 10-12 april.
Värdinstitutioner: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet.
Kursbeskrivning (PDF)
Kontakt: Karl-Johan Lundqvist, e-post: karl-johan.lundquist@keg.lu.se eller Markus Grillitsch, e-post: markus.grillitsch@keg.lu.se, Lunds universitet
Ansök senast: 1 december 2023

Landscape and Labor
20-24 maj.
Värdinstitutioner: Uppsala universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet.
Kursbeskrivning (PDF)
Kontakt: Don Mitchell, Uppsala universitet, e-post: don.mitchell@kultgeog.uu.se
Ansök senast: 1 mars 2024

Time-geography: Theoretical Approach, Notation System and Methods
4-6 september, 11-13 november.
Värdinstitutioner: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Jönköpings universitet.
Kursbeskrivning (PDF) 
Kontakt: Eva Thulin, Göteborgs universitet, e-post: eva.thulin@geography.gu.se
Ansök senast: 15 juni 2024

Development Geographies: Current Debates
18-20 september, 6-8 november.
Värdinstitutioner: Göteborgs universitet, Stockholms universitet.
Kursbeskrivning (PDF)
Kontakt: Kanchana N Ruwanpura, Göteborgs universitet, e-post: kanchana.ruwanpura@gu.se
Ansök senast: 15 maj 2024 Ansökningsblankett

Tidigare nationella forskarkurser

2023
Rural Transformations and Social Movements in the 21st Century Kursbeskrivning (PDF)
Classics in Theories of Space and Place Kursbeskrivning (PDF)
Feminist Geographies Kursbeskrivning (PDF)

2022
Economic Geography Kursbeskrivning
Landscape and History Kursbeskrivning
Class and the City Kursbeskrivning
Regional Development - Nordic perspectives Kursbeskrivning
Development Geographies - Current Debates Kursbeskrivning

2021
Classics in Spatial Theory
Time Geography
Future Geographies

2020
Economic Geography

2019
Classics in Spatial Theory
Feminist Geographies
Topics in Political Geography
Agrarian Transformation under Modernization
Urban Rage in the Urban Age: Crisis and the Transformation of Cities

2018
Qualitative Methods
Global Urbanism
Landscape and Production

2017
Economic Geography
Political Geography
Time Geography
Media Geographies

2016
Housing, the City and Justice
Landscape and Identity

2015
Global Urbanism                                                                                                      
Economic Geography                                                                         
Time Geography

2014
​Mobility, Security and Space                                                                                   
Landscape and Modernity                                                                  
Political Geography

2013
​Social Theory and Geography                                                            
Economic Geography                                                                         
Development, Livelihoods and Rural-urban Interaction
Gender Theory and Spatial Understanding                                        

2012
Urban Conflict and Urban Justice                                                      
Landscape and Resources                                                                   
Remote Sensing for Social Scientists                           

2011
Mobility, Security and Space                                                                                   
Economic Geography                                                                         
Qualitative Methods                                                                           

2010
Landscape and Justice                                                                        
Time Geography                                                                                                      
Gender Theory and Spatial Understanding                                        
Mobility in Time and Space

Senast uppdaterad: 2024-02-09