Alumner

Här kan du läsa vad våra alumner gör efter sin utbildning här på Kulturgeografiska institutionen.


Ebba Älvgren

Bild på alumn Ebba Älvgren
Ebba Älvgren


Vad läste du och när tog du examen?
Jag tog min masterexamen 2019, i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering. Jag tog min kandidatexamen via samhällsplaneringsprogrammet, också i Uppsala, med fysisk planering som biområde.

Vad jobbar du med nu? Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag jobbar som samhällsplanerare på WSP Advisory, på avdelningen för stadsutveckling. Det är mitt första jobb efter examen. Under studietiden var jag bland annat kursassistent på GIS-kurser och forskningsassistent på kulturgeografiska institutionen. Nu, som samhällsplanerare, arbetar jag i alla skeden av planprocessen och även med olika utredningar kopplat till stadsutveckling. Som konsult har jag också många olika projekt från olika kunder igång samtidigt, så hur arbetsdagen ser ut beror helt på vilka projekt jag arbetar i för tillfället.
     Majoriteten av tiden jobbar jag från vårt kontor, men jag är ofta ute på möten hos kommuner eller andra byggaktörer. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att göra kartor och analyser i GIS, hålla i och förbereda möten med byggaktörer, eller skriva och layouta planprogram och samrådsredogörelser. När mina planprojekt kommit längre i planprocessen kommer det också ingå att rita detaljplaner i mina arbetsuppgifter. Detta är dock bara ett axplock av arbetsuppgifter, vad man får göra som konsult beror helt på vad som behövs, vad man är bra på, och vad man är intresserad av att göra.

Hur har din utbildning vid kulturgeografiska institutionen hjälpt dig i din karriär?Utbildningen ger en bra överblick på de komplexa frågeställningar man ställs inför när man jobbar med stadsplanering. Det finns inga enkla planer, och att ha en bred förståelse för hur människor påverkas av det fysiska rummet förbereder dig för den mängd frågor som måste utredas under ett planarbete.
     Utbildningen har också lärt mig att snabbt sålla bland mycket information, och att skriva koncisa sammanfattningar. Det är en användbar erfarenhet i nästan alla projekt.

Varför valde du att läsa samhällsplanering vid Uppsala universitet?
Jag blev lockad av bredden på samhällplaneringsutbildningen, och att masterutbildningen hade en stark inriktning mot forskning.

Bästa minnet från studietiden?
Jag älskade att bo i studentkorridor och har många fina minnen från den tiden. I själva studierna är det nog uppstarten av masteruppsatsen som jag minns som roligast: chansen att grotta ner sig i ett ämne under så lång tid var spännande!

Vilka råd vill du ge till nuvarande och framtida studenter i samhällsplanering eller samhällsgeografi?
Samhällsplaneringsutbildningen bredd är en stryka i längden, men det kan vara väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden när det finns mer praktiska utbildningar som konkurrerar om arbetsplatserna. Vill du jobba specifikt som stadsplanerare kommer du konkurrera med fysiska planerare och landskapsarkitekter.
     Mitt tips är att hitta ett ämne eller en metod som du kan nischa in dig lite extra på för att få in foten på arbetsmarknaden. Använd de valfria terminerna eller kursperioderna. Jag riktade in mig på att ta flera kurser i GIS, geografiska informations system, som gav mig något konkret att sälja in mig på. Välj något som du tycker är intressant och satsa lite extra på det!
     Ett ytterligare tips är att försöka ta praktik någonstans om möjligt under studietiden. Även korta erfarenheter gör mycket för chansen att få jobb, och det är bra att få en inblick i det praktiska arbetet.


Rikard Berg

Bild på alumn Rikard Berg
Rikard Berg


Vad läste du och när tog du examen?
Jag tog examen som ämneslärare år 2019 med ämnena samhällskunskap och geografi. Jag läste alltså flera terminer vid kulturgeografiska institutionen.

Vad jobbar du med nu? Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Nu jobbar jag som gymnasielärare på Nacka Enskilda Gymnasium utanför Stockholm. Det är mitt första jobb efter examen. Där undervisar jag i båda mina ämnen, så geografikunskaperna kommer till nytta varje dag på ett väldigt konkret sätt. En sak som är bra med geografiämnet när man jobbar som lärare är att området flyter in så mycket i andra ämnen. Det betyder att jag är en bättre samhällskunskapslärare, för att jag också fått med mig så mycket från geografin.

Hur har din utbildning vid kulturgeografiska institutionen hjälpt dig
i din karriär?

På kulturgeografiska institutionen har jag mött många som gett mig kunskaper om jorden ur helt olika vinklar. Jag tror att den helhetsförståelsen, hur olika aspekter hänger ihop med varandra, har gjort mig till en klokare lärare. I förlängningen är det ju mina elever som får lättare att förstå saker i sina rätta sammanhang. Dessutom gillar jag den vetenskapsteoretiska grunden på institutionen, mitt i skärningspunkten mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap/humaniora!

Varför valde du att läsa geografi vid Uppsala universitet?
Att det blev geografi intill samhällskunskapen kändes från början inte så självklart, men man måste ju ha två ämnen som gymnasielärare. Jag halkade in på det via rekommendationer från andra lärare, och insåg rätt snabbt att det blev helt rätt för mig!

Bästa minnet från studietiden?
Fältkurserna. När jag läste åkte vi till Fårö för olika projekt med kulturgeografiska institutionen. Att ge sig iväg till en annan miljö med andra studenter och lärare, och tvingas tänka geografi dygnet runt, var både väldigt roligt och väldigt givande.

Vilka råd vill du ge till nuvarande och framtida studenter i geografi eller samhällsgeografi?
Geografi är ett så oerhört brett ämne, så mitt främsta råd är att specialinrikta sig på sina egna intressen när man har möjlighet. Jag har till exempel en bakgrund som musikjournalist och har tidigare haft tankar på att ge mig in i musik- och eventbranschen, så jag valde att skriva både min B-uppsats och min C-uppsats om musikfestivaler i Sverige. Du kan
applicera ett geografiskt perspektiv på nästan allt!
 

Magdalena Sjelin

Bild på alumn Magdalen Sjelin
Magdalena Sjelin


Vilket program läste du och när tog du examen?
Jag tog ut min kandidatexamen år 2012. Jag läste samhällsplaneringsprogrammet i Uppsala, med samhällsgeografi som huvudområde och hållbar utveckling som biområde. Jag läste också en del andra kurser, bland annat språk och folkhälsovetenskap.

Vad jobbar du med nu? Vilka arbetsuppgifter har du?
Idag arbetar jag som beredskapssamordnare på Uppsala kommun. Som beredskapssamordnare arbetar jag med övergripande strategiska frågor kopplat till krisberedskap. Fokus ligger på att förebygga risker och sårbarhet samt stärka förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar. En typisk arbetsdag kännetecknas oftast av mycket nätverkande med andra aktörer samt mycket skrivande.

Första jobb efter examen?
Mitt första arbete efter examen var som stabskoordinator på Östhammar kommun. Jag utförde olika utredningsuppdrag och koordinerade kommunens ledningsgrupper.

Hur har din utbildning vid kulturgeografiska institutionen hjälpt dig i din karriär?
Utbildningen i samhällsplanering vid kulturgeografiska institutionen gav mig viktiga kunskaper om samhällsplaneringens grunder.  Studierna bidrog också till att jag utvecklade min analytiska förmåga. Det handlar till exempel om att kunna samla in och analysera mycket information, från olika källor, och kunna dra relevanta slutsatser från informationen.

Varför valde du att läsa samhällsplanering?
Jag har alltid varit intresserad av olika mekanismer i samhället, vad det är som påverkar utvecklingen och förvaltningen av en plats, till exempel en stadsdel, stad eller region. Och om samspelet mellan olika samhällsprocesser. Jag valde därför en utbildning som skulle ge mig analytiska och handfasta kunskaper, men också en övergripande förståelse för samhällsplaneringen.

Bästa minnet från studietiden?
Det finns många fina minnen att välja mellan men att gå hem med några av sina bästa kompisar i gryningen efter ett Valborgsfirande är definitivt ett.

Vilka råd vill du ge till nuvarande och framtida studenter i samhällsgeografi och samhällsplanering?
Nyttja möjligheten till praktik! Praktiken bidrar till en ökad förståelse om vad du skulle kunna arbeta med i framtiden, men den ger dig också arbetslivserfarenheter som är betydelsefulla då du söker ditt första jobb.

Studietiden är kort. Försök att njuta av den och att ha roligt!
 

Julia Färdvall

Bild på alumn Julia Färdvall
Julia Färdvall


Vad har du för utbildning?
Jag gick samhällsplaneringsprogrammet i Uppsala och tog min filosofie kandidatexamen 2019, med samhällsgeografi som huvudområde. Jag läste även fristående kurser på SLU under en termin.

Vad gör du idag?
Idag är jag anställd som biträdande utredare på planavdelningen hos WSP samhällsbyggnad. Jag jobbar mestadels med att upprätta detaljplaner åt olika kommuner i norra Sverige. Arbetet innefattar bland annat planbeskrivningar, MKB och arbete med olika typer av kartor och modeller. En typisk dag på jobbet? Först diskuterar jag och kollegerna status i de projekt vi jobbar i och vad som behöver göras under dagen. På förmiddagen färdigställer jag en 3D-modell i Infraworks där vi visar kunden olika exploateringsförslag, kanske för ett nytt villaområde. På eftermiddagen åker vi ut till en annan kund i fält för att diskutera planeringen av en ny förskola. Där tittar vi på strandskyddsområden, fotar vegetationen och diskuterar anslutningsvägar och utformning av byggnaden. Sedan fikar vi med kunden och diskuterar arbetet framåt innan vi återvänder hem till kontoret.

Vilket var ditt första jobb efter examen?
När jag gjorde min praktik under sista terminen så var jag halva tiden på Tillväxtverket och halva tiden på WSP. Efter praktiken fick jag en tidsbestämd anställning på Tillväxtverket, som utredare på enheten för tillväxtskapande samhällsplanering. Några månader senare ringde WSP och erbjöd en heltidstjänst som jag tog.

På vilket sätt har utbildningen vid kulturgeografiska institutionen hjälpt dig i karriären?
Min utbildning har först och främst gett mig en examen inom ett område med många potentiella arbetsgivare. Den har även fått mig att se samhällsplanering ur olika perspektiv och gett mig en förståelse för de olika lagar och politiska beslut som ligger till grund för den fysiska planeringen.

Varför valde du samhällplaneringsprogrammet i Uppsala?
Jag ville läsa ett program som gav mig möjlighet att jobba med både människor och miljö, gärna i kombination. Jag ville även arbeta kreativt och få möjlighet att påverka människors vardag. När jag sedan läste om samhällsplaneringsprogrammet så kändes det helt rätt. Jag kontaktade några alumner som bekräftade den bild jag hade av utbildningen. Eftersom att jag hade hört så gott om Uppsala som studentstad och samhällsplanering som utbildning så körde jag på det, och har inte ångrat mig.

Bästa minnet från studietiden?
Det finns så många! Men Räkan på Göteborgs nation där vi både åt och kastade räkor på varandra, sjöng, dansade och drack snaps var svinkul. Det var även min utbytestermin i Kanada och alla kvällar som vi tillbringade i olika studentkorridorer med pizza och plugg.

Tips till nuvarande och blivande studenter?
Först och främst - njut av studietiden och av att lära känna massor av nya människor. Jag skulle också ge rådet att fokusera på att lära sig så mycket som möjligt och inte stirra sig blind på ett särskilt betyg. Känn efter vilka föreläsningar som fascinerar och intresserar just dig och fundera tidigt på vad ditt drömjobb skulle vara. Det hjälper dig att fokusera och hålla motivationen uppe. Sök sedan praktik hos arbetsgivare som matchar dina intresseområden, det är ett perfekt tillfälle att ta sig ut på arbetsmarknaden.
 

Alice Hedén

Bild på alumn Alice Hedén
Alice Hedén


Vilken utbildning gick du?
Jag läste samhällsplaneringsprogrammet i Uppsala. Jag har en filosofie kandidatexamen från 2018 med samhällsgeografi som huvudämne. I min examen ingår också kurser i nationalekonomi och strategisk hållbar utveckling.

Vad jobbar du med nu? Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Sedan jag tog examen jobbar jag på Trafikkontoret, Stockholms stad. Här har jag haft olika uppdrag, men just nu är jag utredare. Jag ansvarar för att följa upp kontorets entreprenörer inom parkeringsövervakning. I de områden som jag ansvarar för är två olika entreprenörer verksamma. Jag hanterar olika ärenden, skrivelser från stockholmare, har en löpande kontakt med entreprenörerna, bollar frågeställningar med det team jag ingår i, samt deltar i interna och externa möten. Hela verksamheten går ut på att skapa en trygg och framkomlig stad för alla.

Hur har din utbildning vid kulturgeografiska institutionen hjälpt dig i din karriär?
Studierna vid kulturgeografen och Uppsala universitet har hjälpt mig att utveckla min strategiska och analytiska förmåga. Kurser inom bland annat ekonomi, statistik, statsvetenskap och juridik gav mig kunskaper om och en förståelse för arbetet vid myndigheter och politiskt styrda organisationer. Kurserna i planering, samhällsgeografi och hållbar utveckling gav mig en förståelse för komplexiteten i samhället, och för det samspel som behövs för att en stad ska vara trygg, levande, trivsam och hållbar. 

Varför valde du att läsa samhällsplanering vid Uppsala universitet?
Jag var nyfiken på flera olika ämnen och jag tyckte att samhällsplaneringsprogrammet kombinerade ihop dessa mycket bra. Genom de två sista terminerna, då studenterna får välja kurser relativt fritt, fick jag möjlighet att nischa mig. Jag valde bland annat att göra praktik, vilket inte alla program erbjöd.

Bästa minnet från studietiden?
Det kan låta konstigt, men det bästa och viktigaste minnet är nog min första tentaperiod. Den svetsade verkligen samman vårt kompisgäng - jag umgås med dem än idag!

Har du några råd till nuvarande och framtida studenter?
Gör praktik om du har möjlighet! Den binder ihop studierna och framtiden på flera sätt. För min egen del fick jag inblick dels i grundläggande saker som vad ett enhetsmöte är och hur dynamiken på en arbetsplats ser ut, dels en förståelse för hur man arbetar i projekt och mot kunder, leveranskrav och uppsatta mål – de är exempel på tillfällen där en förståelse för samhällets komplexitet kommer till nytta.
 

Senast uppdaterad: 2022-09-15