UTBILDNING

Vår utbildning och forskning bidrar till ökad kunskap om hållbar utveckling, samhällsplanering, globala och lokala förändringsprocesser samt miljöfrågor.

Senast uppdaterad: 2023-10-09