UTBILDNING

På kulturgeografiska institutionen studerar vi människor och platser, hur mänsklig verksamhet påverkar och påverkas av omgivningen inklusive sociala relationer, byggd miljö och naturmiljö.

Välkommen! 

Vår utbildning och vår forskning bidrar till ökad kunskap om samhällsutvecklingen, om globala och lokala förändringsprocesser, hållbar utveckling och samhällsplanering inklusive dess förutsättningar.