UTBILDNING

På kulturgeografiska institutionen studerar vi människor och platser, hur mänsklig verksamhet påverkar och påverkas av omgivningen inklusive sociala relationer, byggd miljö och naturmiljö.

GIS - EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

Mängden tillgängliga geodata växer hela tiden. Med kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) kan du använda geodata för att upptäcka komplexa samband, visualisera statistik och ta fram underlag för säkra beslut.
Din GIS-kompetens efterfrågas inom offentlig och privat sektor där man arbetar med t.ex samhällsplanering, marknadsföring, klimatanpassning, logistik, hälsovård, miljövård och övervakning.

Sök vårens GIS-kurser! Sen anmälan öppnar 16 december.

Introduktion till geografiska informationssystem (GIS 1), 15 hp (UU-72035)
Geografiska informationssystem (GIS) II, 15 hp (UU-72014)

Senast uppdaterad: 2021-11-18