Om oss på Kulturgeografiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö, som finns såväl i Uppsala som på Campus Gotland. Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik. Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan. Alltsedan den första professuren i geografi inrättades vid Uppsala universitet år 1901, har undervisningen i geografi, inklusive kultur- eller samhällsgeografi, vuxit. Idag medverkar vi i många av universitetets utbildningsprogram, vid samhällsvetenskapliga, teknisk-naturvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och juridiska fakulteten. Institutionen har också ett nära samarbete med det omgivande samhället. Uppsala universitets första kvinnliga professor var Gerd Enequist som installerades 1947 i ämnet kulturgeografi.

Besöksadress:

Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)

Postadress:

Box 513, 751 20 Uppsala

Viktig information

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens ledamöter

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Läs mer om våra planer för lika villkor och arbetsmiljö

Studieadministration:


Telefon: 018-471 25 35
E-post studier@kultgeog.uu.se
Webb: https://www.kultgeog.uu.se/utbildning/studieadministration/

Distanskurser samt kurser och program på Campus Gotland administreras av studieadministrationen på Campus Gotland.
E-post: studentservice-cg@uu.se

Prefekt:

Universitetslektor professor Micheline van Riemsdijk
Telefon: 018-471 2543
E-post: micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se

Ställföreträdande och biträdande prefekt:

Universitetslektor docent Johan Jansson
Telefon: 018-471 2542
E-post: johan.jansson@kultgeog.uu.se

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
E-post: peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Studierektor forskarutbildning:

Universitetslektor David Jansson
Telefon: 018-471 2518
E-post: david.jansson@kultgeog.uu.se

Samordnare för geografi:

Universitetslektor Johan Bonow
Telefon: 018-471 6358
E-post: johan.bonow@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
Telefon: 018-471 2540
E-post: maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsplaneringsprogrammet

Universitetslektor Johan Jansson
Telefon: 018-471 2542
E-post: Johan.Jansson@kultgeog.uu.se

Samordnare för Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

Universitetslektor Tom Mels
Telefon: 018-471-8351
E-post: tom.mels@kultgeog.uu.se

Katalogadministration:

HR-generalist Eva Borgert
Telefon: 018-471 1482
E-post: eva.borgert@kultgeog.uu.se

Personaladministration:

HR-generalist Eva Borgert
Telefon: 018-471 1482
E-post: eva.borgert@kultgeog.uu.se

Ekonomiadministration:

Ekonom Lena Dahlborg
Telefon: 018-471 2528
E-post: lena.dahlborg@kultgeog.uu.se

Skyddsombud

Doktorand Ioanna Misheva Blasko
E-post: ioanna.blasko@kultgeog.uu.se

Doktorand Gijs Westra
Telefon 018-471 1322  
E-post: gijs.westra@kultgeog.uu.se

Miljöombud

Universitetslektor Erik Jönsson
E-post: erik.jonsson@kultgeog.uu.se

Webmaster:

Kursadministratör Lovisa Jonsson
Telefon:  018-471 2535
E-post: studier@kultgeog.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-21