Om oss på Kulturgeografiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö, som finns såväl i Uppsala som på Campus Gotland. Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik. Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan. Alltsedan den första professuren i geografi inrättades vid Uppsala universitet år 1901, har undervisningen i geografi, inklusive kultur- eller samhällsgeografi, vuxit. Idag medverkar vi i många av universitetets utbildningsprogram, vid samhällsvetenskapliga, teknisk-naturvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och juridiska fakulteten. Institutionen har också ett nära samarbete med det omgivande samhället. Uppsala universitets första kvinnliga professor var Gerd Enequist som installerades 1947 i ämnet kulturgeografi.

Besöksadress:

Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)

Postadress:

Box 513, 751 20 Uppsala

viktig information

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens ledamöter

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Läs mer om våra planer för lika villkor och arbetsmiljö

studieadministration:

studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
https://www.kultgeog.uu.se/utbildning/studieadministration/

Prefekt:

Universitetslektor Susanne Stenbacka
Telefon: 018-471 7957
susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Ställföreträdande prefekt:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
jan.amcoff@kultgeog.uu.se

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Studierektor forskarutbildning:

Universitetslektor David Jansson
Telefon: 018-471 2518
david.jansson@kultgeog.uu.se

Samordnare för Geografi:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
Jan.Amcoff@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
Telefon: 018-471 2540
maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare FÖR Samhällsplaneringsprogrammet

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Samordnare FÖr Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

Universitetslektor Tom Mels
Telefon: 018-471-8351
tom.mels@kultgeog.uu.se

Katalogadministration:

Pamela Tipmanoworn
Telefon: 018-471 6356
pamela.tipmanoworn@kultgeog.uu.se

Personaladministration:

Pamela Tipmanoworn
Telefon: 018-471 6356
pamela.tipmanoworn@kultgeog.uu.se

Ekonomiadministration:

Lena Dahlborg
Telefon: 018-471 2528
Lena.Dahlborg@kultgeog.uu.se

Skyddsombud

Universitetslektor Johan Jansson
Telefon: 018-471 2542
johan.jansson@kultgeog.uu.se

Miljöombud

Lena Dahlborg
Telefon: 018-471 2528
Lena.Dahlborg@kultgeog.uu.se

Webmaster:

Lovisa Isaksson
Telefon:  018-471 2535
studier@kultgeog.uu.se