MATILDE

Om integration och lokal utveckling i europeiska landsbygder


MATILDE är ett europeiskt forskningsprojekt, finansierat av Europeiska kommissionen, som undersöker hur internationell migration påverkar lokal utveckling och sammanhållning i europeiska landsbygds- och bergsområden. I Sverige utgör Dalarna fallstudien och forskningen genomförs av Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna, med stöd från Region Dalarna. Vi samarbetar också med kommuner i Dalarna; det är i kommunerna det händer, där skall politiken implementeras och där lever människor sina vardagsliv. I kommunen finns individer med migrantbakgrund såväl som individer med andra bakgrunder och erfarenheter – och det är alla dessa erfarenheter vi vill bygga kunskap kring.

Projektet startade i februari 2020 och väntas pågå till år 2023. Med ett särskilt fokus på landsbygds- och bergsområden genomförs fältstudier som syftar till att undersöka den utvecklingspotential som kan relateras till internationell migration, liksom identifierar hinder och problem. MATILDE fokuserar både en social och en ekonomisk dimension och hanterar frågor om förändringar i den sociala strukturen (demografiska trender, social polarisering eller inkludering, medborgardeltagande, tillhandahållande av tjänster osv.) liksom positiva och negativa effekter av migration (arbetskraft, ekonomisk tillväxt, entreprenörskap och hållbarhet). Inom detta uppdrag ingår också att beakta hur olika politiska riktlinjer och styrdokument uppfattas och hanteras på lokal nivå.

Forskare vid Uppsala universitet som ingår i projektet:
Susanne Stenbacka (lokal projektledare) 
Tina Mathisen

Forskare som har ingått i projektet:
Jan Amcoff
Micheline van Riemsdijk

MATILDE -läs mer om projektet

FOTOTÄVLING 9 maj till 9 augusti 2021!

Senast uppdaterad: 2022-09-13