Samverkan

Vi har en styrgrupp som träffas 2 gånger per år. Gruppen diskuterar projektets framgång och ger återkoppling på forskningsdesign och -resultat. Styrgruppen ger även rekommendationer för spridning av resultaten.

Styrgruppen består av:

  • Sandra Alkhoury, läkemedelsansvarig apotekare på Apoteket Hjärtat
  • Wael Al-Hamid, student i snabbspår för djursjukskötare, SLU
  • Peter Eklund, projektledare Rotarys yrkesmentorprogram
  • Susanna Malm, uppdragsledare och samordnare för kompletterande utbildningar för lärare och förskolelärare, Stockholms Universitet
  • Katarina Stiessel Fonseca, samordnade för Sfx (Svenska för yrkesutbildade) i Stockholms län
  • Agneta Wallin, verksamhetsansvarig Korta vägen, Academicum

Tidigare medlemmar i styrgruppen:

  • Anna Malmström, integrationskoordinator, Uppsala kommun (medlem till maj 2021)
  • Shima Momeni, Koordinator för kunskapsprov och kompletteringsutbildning
    för farmaceuter utbildade utanför EU/EES, Uppsala universitet  (medlem till februari 2021)

Tillbaka till projektet

Senast uppdaterad: 2022-10-04