Integration

Social integration av högkvalificerade flyktingar i Sverige

Vetenskaplig återrapportering september 2023


Uppdateringar om forskningsprojektet (inklusive publikationer)


Konferens om arbetsmarknadsintegration 

Vi anordnade en konferens om arbetsmarknadsintegration av högkvalificerade flyktingar den 26:a september år 2022 vid Uppsala universitet.
Bilder och en sammanfattning av konferensen


Social integration av flyktingar är ett viktigt ämne i Europa inklusive Sverige. Den europeiska "flyktingkrisen" har förnyat uppmärksamheten på behovet av effektiva integrationsinitiativ, som bidrar till att skapa ett inkluderande samhälle. Arbete är en nyckelfaktor i integrationsprocessen för att flyktingar ska kunna delta i samhällets sociala och kulturella liv. Projektet fokuserar på högkvalificerade flyktingar, som har efterfrågade kvalifikationer, men som står inför stora hinder att hitta en anställning som motsvarar deras utbildning och kompetens.

Projektet finansieras av Forte (2019-01220). Syftet med projektet är att undersöka social integration av högkvalificerade flyktingar på arbetsplatsen och studera de ömsesidiga anpassningsprocesserna som flyktingar och andra aktörer tar del av. Dessa frågor undersöks med hjälp av intervjuer, observationer, jobbskuggning och diskursanalys. Teoretiskt lägger projektet ett flyktingperspektiv till litteraturen om högkvalificerad migration och mångfaldshantering, och ett kompetensperspektiv på forskning om integration. Forskningen syfter att ge evidensbaserade rekommendationer för att skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande och inkluderingen av underrepresenterade grupper.

Resultaten kommer att vara relevanta för arbetsgivare och politiker som berörs av arbetsplatsers jämställdhet, mångfald och integration.
Läs mer om studien för ökad integration i arbetslivet

Forskare:
Micheline van Riemsdijk (projektledare)
Ioanna Blasko (doktorand)

Få uppdateringar och läs mer om projektet under Samverkan och Nyheter och Press nedan.

Senast uppdaterad: 2023-10-02