Högerpopulismens (anti-) klimatpolitik

Vit hud, svart bränsle: en undersökning av den europeiska högerpopulismens (anti-)klimatpolitik

Högerpopulistiska partier intar allt mer centrala positioner i Europa. De har negativa attityder till invandring som huvudfråga, men de tenderar också att vara kritiska mot det vetenskapliga samförståndet om klimatförändringarna. Detta skapar en ny situation: precis när åtgärder för att minska utsläppen är viktigare än någonsin, blir partier med en regressiv klimatagenda en allt starkare politisk kraft. Men fenomenet har hittills lämnats outforskat. Detta forskningsprojekt kommer att underställa det den första systematiska analysen, och vi fokuserar på tre högerpopulistiska partier: Sverigedemokraterna (SD), som har en ökande förmåga att påverka politiska dagordningar i Sverige; Fremskrittspartiet (FrP), som har varit del av norska regeringen sedan 2013 och är den kanske mest kompromisslösa försvaren för ytterligare utbyggnad av norsk olje- och gasproduktion; och Alternative für Deutschland (AfD), som sedan sitt inträde i Bundestag 2017 är den första politiska aktören med förmåga att på allvar ifrågasätta Tysklands satsningar på förnybara energikällor.

Genom olika metoder, som intervjuer och dokumentanalys, avser projektet undersöka hur och varför dessa partier har intagit en position som ifrågasätter klimatvetenskap och stöder fortsatt användning av fossila bränslen.

Vi kommer att studera partiernas politik, varför de kombinerar motstånd mot invandring med motstånd mot klimatvetenskap och se på vilka bredare konsekvenser denna trend kan få för klimatpolitiken i Europa.

Forskare i projektet är:
Ståle Holgersen (projektledare) Uppsala universitet
Andreas Malm Lunds universitet
Kristina Boréus Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-09-13