Registerdatastudier och GIS/Spatial Analys

Forskare på institutionen använder sig av flera olika registerdatabaser för sin forskning.

Registerdatabasen PLACE

Institutionen förfogar över en forskningsdatabas (som vi valt att kalla PLACE) som Statistiska Centralbyrån (SCB) skapat. Databasen innehåller avidentifierade, longitudinella uppgifter om svenskars inkomster, utbildning, demografi och geografi mellan åren 1990 och 2014 men har även uppgifter om arbetsställen, koncerner och fastigheter för samma period. Databasen består av ett urval av variablerna från de datamängder SCB erbjuder forskare. 

Användningen av PLACE begränsas av sekretesskäl och erbjuds endast till institutionsanställda som uppfyller de kriterier som ställs upp av SCB och dataansvarig vid Kulturgeografiska institutionen. Vid närmare frågor kontakta PLACE-databasadministratörena Andreas Alm Fjellborg eller John Östh.

PLACE-databasen har använts som empiriskt underlag i ett stort antal forskningsartiklar.

Bild som exemplifierar tabeller, kartor och diagram

MIND

Institutionen förfogar över MIND, en Big-Data databas som innehåller information om mobiltelefonsmobilitet. 

Andra databaser

Institutionen använder sig även av flera andra databaser som framförallt består av geografiskt koordinatsatta datamängder som historiska kartor, transportkartor, mobilitetsstatistik, samt ett antal rasterdatamängder (Remote Sensing). För universitetsstudenter och universitetsanställda finns många av kartorna att tillgå via GET 

GIS/Spatial Analys

Flera forskare på institutionen använder sig av GIS/Spatial analys i sin forskning och några utvecklar även nya forskningsmetoder inom ämnet. Studenter och forskare på institutionen använder sig av bl.a. av ARCinfo, MapInfo, QGIS, EquiPop och QT Modeler. Digitala pedagogiska GIS-resurser hittas på vår GIS och Spatial analys-hemsida.

EquiPop officiella webbsida

Ansvariga för GIS på institutionen är John Östh och Jan Amcoff.

Bild som exemplifierar tabeller, kartor och diagram

Senast uppdaterad: 2021-03-26