Äldreomsorg

Att åldras i ett främmande land

På grund av förbättrad livskvalité lever vi nu hälsosammare och längre. Äldreomsorg blir därför en ännu viktigare fråga eftersom andelen av äldre i befolkningen har ökat, inklusive i Sverige. Trenden antyder att efterfrågan av äldreomsorg kommer att öka kontinuerligt. På grund av nedskärningar i offentliga utgifter kan hemomsorg som utförs av familjen förekomma som en allt vanligare lösning.

Bland äldre invandrare kan hemomsorg utförd av anhöriga även föredras på grund av sociala, ekonomiska, kulturella och andra omständigheter. Äldre invandrare har liknande omsorgsbehov som gruppen äldre generellt, men upplevelsen av att åldras i ett främmande land kan vara nyanserad på grund av ens migrationsbakgrund. Under Covid-pandemin har diskussionen i Sverige fokuserat på framför allt situationen i äldreboenden. Relativt liten uppmärksamhet har ägnats åt fördelar och utmaningar med äldreomsorg som utförs av anhöriga i hemmet.

Projektet syftar till att undersöka hemomsorg för äldre invandrare i Sverige, utförd av deras anhöriga och i samband med utbrottet av pandemin. Forskningen kommer att undersöka upplevelser, fördelar, utmaningar och konsekvenser av hemomsorg för äldre invandrare som utförs av anhöriga. Stöd från kommunen för de äldre och vårdande anhöriga är även en del av faktorerna som ska undersökas. Undersökningen ska genomföras med semi-strukturerade intervjuer av äldre invandrare som mottager hemomsorg, av anhöriga som tar hand om eller vårdar äldre med migrantbakgrund i hemmet, av representanter från kommunen som jobbar inom äldreomsorg och/eller anhörigstöd, samt av relevanta aktörer inom äldreomsorg och anhörigstöd.

Projektet är ettårigt och finansieras med ett beviljat bidrag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), nr. 2020-01555. Forskningen ska bidra till ökad kunskap kring hemomsorg för äldre invandrare i samband med utbrottet av pandemin. Genom att undersöka hur hemomsorg upplevs av äldre invandrare och vårdande anhöriga, ska forskningen bidra med en intersektionell analys av äldreomsorg till litteraturen inom kulturgeografi, gerontologi och migrationsstudier. Evidensbaserade rekommendationer från projektet kan vara relevanta för politiker, tjänstepersoner och övriga aktörer inom äldreomsorg och anhörigstöd. På lång sikt ska projektet därför bidra till en förbättring av stödet för äldre invandrare som får hemomsorg, såväl som för de vårdande anhöriga.

Om du är intresserad av att delta i studien är du välkommen att kontakta våra forskare.

Forskare som ingår i projektet är:
Patricia Yocie Hierofani (projektledare) 
Micheline van Riemsdijk (medarbetare).

Senast uppdaterad: 2022-09-13