Praktik

Att göra en praktik är ett bra sätt att pröva de kunskaper och färdigheter som du fått under utbildningen. Det är också en brygga till arbetslivet.

För att bli behörig till en praktikkurs krävs i regel 120 hp inklusive en uppsats om 15 hp inom samhällsgeografi, kulturgeografi eller geografi. Praktik finns som fristående kurs eller som programkurs. Studenten måste själv söka upp en praktikplats. Läs mer om behörighet, upplägg, m.m. nedan.

Last modified: 2023-09-04