Kulturgeografiska institutionens styrelse

Ordförande

Susanne Stenbacka (Prefekt)

Ledamöter

Lärare

Maja Lagerqvist
Peeter Maandi
Erik Jönsson
Micheline van Riemsdijk

TA-personal

Lena Dahlborg

Studerande forskarutbildning och grundutbildning

Adam Lundberg
Maja Stalevska
Emma Helgemo

Suppleanter

Lärare

Johan Bonow
David Jansson
Donald Mitchell

TA-personal

Lovisa Jonsson

Studerande forskarutbildning och grundutbildning

Julia Lagerman

Sekreterare

Senast uppdaterad: 2023-06-27