Geografiska föreningen i Uppsala

Innehåll:

Geografiska föreningen i Uppsala grundades 1895. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av geografi och geografiska problem. En stor del av verksamheten består av populära sammankomster i otvungen atmosfär. Varje sammankomst inleds med ett kort medlemsmöte och följs av ett kärnfullt föredrag av en inbjuden talare. Alla intresserade är välkomna, medlemskap eller föranmälan krävs ej. Alltid kl. 17 i Faculty Club (Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, H429). Kalla drycker till självkostnadspris, samt tilltugg. Föredragen är på svenska eller engelska - språket framgår av titel och sammanfattning nedan.

The Geographical Society of Uppsala was founded in 1895. The Society welcomes all persons with an interest in geography and geographical issues. The society organizes regular meetings, open to all, with an invited guest speaker. The meetings provide intellectual stimulation in a relaxed atmosphere. The language of a presentations title and its abstract indicate the language that a guest speaker’s talk will be given in. All are welcome, including non-members. No pre-registration is required. The meetings are always held at 5 pm in Faculty Club (Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, room H429). Cold drinks and snacks are available.

Styrelse och kontakt

  • Peeter Maandi (ordf.), peeter.maandi@kultgeog.uu.se, 018-4716357
  • Anders Waxell (vice ordf.), anders.waxell@kultgeog.uu.se, 018-4717377
  • Marcus Wallner (sekr.), marcus.wallner@kultgeog.uu.se, 018-471 25 11.
  • Johanna Jokinen (kassör), johanna.jokinen@kultgeog.uu.se, 018-4712541.

Kommande evenemang

Kommer snart

Tidigare års verksamhet

Våren 2014

Monday, 24 March: Different world: Conducting research in the south of Kyrgyzstan
Marat Murzabekov, Dept. of Social and Economic Geography, Uppsala University

Hösten 2010 / Autumn 2010

Wednesday 22 September: Rights of past people: Preservation or reburial of old human remains?
Malin Masterton, Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University.

Tuesday 19 October: Rock art – a narrative interaction in preliterate Europe?
Åsa Fredell, SHFA, and Department of Historical Studies, University of Gothenburg (as of 1 Nov.)

Thursday 18 November: The Iron Age Shock Doctrine, GIS analyses of property rights in the landscape in the wake of a climate crisis AD 536 – 545
Daniel Löwenborg, Archaeology and Ancient History, Uppsala University.

Wednesday 15 December: Shifting Sands and Sinking Lands. Climate Change, Territorial Losses, and a Human Right to Relocation
Jörgen Ödalen, Department of Government, Uppsala University.