Stadsmiljö

på plats i verkligheten

Här bedrivs forskning och utbildning inom samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.

Cinematic New York City by Alex Proimos // CC BY

Geografdagarna 2020

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet hälsar alla hjärtligt välkomna till Geografdagarna 27-28 oktober 2020.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Anmälan och mer information, se inbjudan

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2020 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se
 

Två doktorandtjänster kulturgeogeografi

Välkommen med din ansökan till vår forskarutbildning i kulturgeografi med start 1 september 2020. Se annons på universitetets hemsida: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=317570 

På vår hemsida hittar du även mer information om forskarutbildningen på Kulturgeografiska institutionen: https://www.kultgeog.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ 

Sista ansökningsdag: fredag 13 mars 2020.