Picture of City environment in New York

Researching Reality

Our department encompasses world class research and education within the field of social and economic development, structural transformation and the relationship between humans and nature.
Read more about us

Geografdagarna 2020 - framflyttat till 2021

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet meddelar att Geografdagarna 2020 är framflyttat. Nytt preliminärt datum är 2-3 november 2021.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Mer information, se inbjudan

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2021 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se