Bild på stadsmiljö i New York

på plats i verkligheten

Här bedrivs forskning och utbildning inom samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.

Cinematic New York City by Alex Proimos // CC BY

Geografdagarna 2022

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet, i samarbete med Geografilärarnas Riksförening och med stöd av SSAG, hälsar alla hjärtligt välkomna
till 2022 års Geografdagar den 1-2 november.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.
Inbjudan Geografdagarna (PDF)
Anmälan till Geografdagarna (bindande)

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2022 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-13