Bild på stadsmiljö i New York

på plats i verkligheten

Här bedrivs forskning och utbildning inom samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.

Cinematic New York City by Alex Proimos // CC BY

Registreringsinformation

Välkommen till Kulturgeografiska institutionen. Här hittar du information till antagna, villkorligt antagna, reserver samt sena anmälningar.
                                               Registreringsinformation

Senast uppdaterad: 2023-12-13