Bild på stadsmiljö i New York

på plats i verkligheten

Här bedrivs forskning och utbildning inom samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.

Cinematic New York City by Alex Proimos // CC BY

Geografdagarna 2020 - framflyttat till 2021

Kulturgeografiska institutionen och Uppsala universitet meddelar att Geografdagarna 2020 är framflyttat. Nytt preliminärt datum är 2-3 november 2021.

Geografdagarna är en nationell mötesplats för geografilärare på alla nivåer, geografilärarutbildare från universitet och högskolor samt andra med intresse för geografiutbildning.

Inbjudan Geografdagarna (PDF)

Frågor angående Geografdagarna i Uppsala 2021 skickas till geografdagarna@kultgeog.uu.se