Fårö i förändring

Fårö landskap

Geografi B Miljö och landskap (15hp), Geografi C Naturgeografi metodik (7,5 hp), Geografi C-uppsatser (15hp)

Hösten 2011 började geografikursen Geografi B Miljö och landskap vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, med ett fältprojekt på Fårö, en ö belägen utanför den nordligaste delen av Gotland. Syftet med denna kurs är att skapa en teoretiskt och empiriskt förankrad förståelse av hur naturgeografiska och kulturgeografiska aspekter av landskapet hänger ihop med varandra ur ett historiskt utvecklingsperspektiv. Vi har valt Fårö som studieområde eftersom landskapet är mångfacetterat, har en dynamisk naturgeografisk utveckling och en rik kulturell historia med en snabbt pågående landskapsförändring och samhällsstruktur.

Även på Geografi C, på kursen Naturgeografisk teori och metod och C-uppsatser har studenter möjlighet att utforska olika aspekter av Fårös landskap. Hittills har vi arbetat med lavmätning (lichenometri) som dateringsmetod av kalkstensmurar i landskapet och av strandvallar vid kusten.

NB. Har du en historisk landskapsbild av Fårö med känt datum/år? Du kan hjälpa till med vårt dokumenteringsprojekt om landskapsförändring på Fårö.

Nedan presenterar vi några resultat av pågående projekt:

Innehåll:

Geografi B landskapsanalys Rapporter

Huvudmålen med dessa rapporter är att presentera en integrerad naturgeografisk och kulturgeografisk landskapsanalys av ett begränsat område på Fårö. Studenter gör en teoretisk förberedning med insamling av befintlig litteratur och kartor, ett 10 dagars fältarbete, följt av GIS-analys och en muntlig och skriftlig rapportering av resultat.

Vi tackar alla Fåröbo som har ställt upp för intervjuer!

Geografi C-rapporter

Följande rapporter finns skrivna om Fårö.

Naturgeografisk metodikkurs:

Kandidatuppsater:

Kontakta oss

Prof Jan Boelhouwers
Tel. 018-4717383, jan.boelhouwers@kultgeog.uu.se
Mikael Wingård
Tel. 018-4712517, mikael.wingard@kultgeog.uu.se