Studera hos oss

Vi är värdinstitution för Samhällsvetarprogrammet, för Samhällsplaneringsprogrammet samt för hela geografiutbildningen.

Vårt urval

Förutom våra baskurser i Samhällsgeografi A till C och Geografi A till C, erbjuder vi ett ganska stort antal fristående kurser och programkurser. Som exempel kan nämnas Samhällsplaneringsprogrammet, Samhällsvetarprogrammets introduktionstermin, kurser inom civilingenjörsprogrammet STS, Lärarprogrammet med flera.

Kulturgeografiska institutionen ingår som en av institutionerna i Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Vi ger fyra masterkurser varav tre går att läsa som fristående kurs.

Kulturgeografiska institutionen anordnar exkursioner och fältkurser i de flesta grundkurser.

Studier och funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet.

Du bör också inför kursstarten kontakta institutionens studievägledare.