Om oss / Kontakt

Ämnet kulturgeografi har sina rötter i geografiämnet som funnits vid universitetet sedan 1901 då den första professuren inrättades. I slutet av 1940-talet skedde en uppdelning av geografiämnet i två professurer, en i naturgeografi och en i kulturgeografi, organisatoriskt förlagda till två olika fakulteter. Kulturgeografi, ibland kallat samhällsgeografi, studerar utbredningen av och sambanden mellan fenomen på jordytan som på ett eller annat sätt relaterar till människan och hennes verksamheter.

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Varje år väljer omkring 250 studenter att läsa några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program.

Besöksadress:

Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)

Postadress:

Box 513, 751 20 Uppsala

viktig information

Institutionsstyrelsen

Styrelsens ledamöter

Lika villkor och arbetsmiljö

Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Läs mer om våra planer för lika villkor och arbetsmiljö

Kontakt student:

studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
http://www.kultgeog.uu.se/utbildning/studievagledningen/​
Drop-In: Ti & to 9.30-11.30, under terminsstid.

Prefekt:

Universitetslektor Susanne Stenbacka
Telefon: 018-471 7957
susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Ansvarar bl.a. för resursfördelningen på institutionen, både personal och ekonomi, och deras fördelning på olika verksamheter.

Ställföreträdande prefekt:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
jan.amcoff@kultgeog.uu.se

Studierektor grundutbildning:

Universitetslektor Peeter Maandi
Telefon: 018-471 6357
peeter.maandi@kultgeog.uu.se

Ansvarar i första hand för utbildningen i samhällsgeografi.
Studierektor ansvarar för det pedagogiska upplägget av grundutbildningen och är ansvarig för lärar- och timfördelningen mellan olika kurser.

Studierektor forskarutbildning:

Universitetslektor David Jansson
Telefon:  018-471 2518
david.jansson@kultgeog.uu.se

Studievägledning:

Mottagningstider under terminstid: tis & tors 9.30-11.30 
E-post: studier@kultgeog.uu.se
Telefon: 018-471 2535

Handhar registrering, information om kurstider och intyg.
Huvudläraren ansvarar för schema, publ via http://www.studentportalen.uu.se

Samordnare för Geografi:

Universitetslektor Jan Amcoff
Telefon: 018-471 73 85
Jan.Amcoff@kultgeog.uu.se

Samordnare för Samhällsvetarprogrammet:

Universitetslektor Maja Lagerqvist
Telefon: 018-471 2540
maja.lagerqvist@kultgeog.uu.se

Samordnare Samhällsplanerarprogrammet

Sara Forsberg
Phone: 018-471 7374
sara.forsberg@kultgeog.uu.se

Katalogadministration:

Pamela Tipmanoworn
Telefon: 018-471 6356
pamela.tipmanoworn@kultgeog.uu.se

Personaladministration:

Pamela Tipmanoworn
Telefon: 018-471 6356
pamela.tipmanoworn@kultgeog.uu.se

Ekonomiadministration:

Lena Dahlborg
Telefon: 018-471 2528
Lena.Dahlborg@kultgeog.uu.se

Skyddsombud

Universitetslektor Johan Jansson
Telefon: 018-471 2542
johan.jansson@kultgeog.uu.se

Miljöombud

Lena Dahlborg
Telefon: 018-471 2528
Lena.Dahlborg@kultgeog.uu.se

Webmaster:

Marcus Mohall
Telefon:  018-471 2548
marcus.mohall@kultgeog.uu.se