Forskning på institutionen

Kulturgeografiska institutionen har utvecklat en betydande tyngd, kompetens och internationell konkurrenskraft inom några olika forskningsområden:

  • Ekonomisk-geografisk forskning om näringslivsdynamik, innovationsförmåga samt lokal och regional ekonomisk utveckling.
  • Samhällsgeografisk forskning om genus, ålder och etniska relationer.
  • Samhällsplanering, hållbarhet och utveckling
  • Historisk geografi med fokus på rural samhällstransformation.
  • Bostads- och urbanforskning.
  • Migration och mobilitet.
  • GIS och spatial analys.
Stadsmiljö

Överbrygga Disciplingränser

Vi forskar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Läs våra senaste artiklar, avhandlingar och arbetsrapporter