Kulturgeografiska institutionen
Stadsmiljö

Överbrygga Disciplingränser

Vi forskar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Läs våra senaste artiklar, avhandlingar och arbetsrapporter

Kulturgeografiska institutionen har utvecklat en betydande tyngd, kompetens och internationell konkurrenskraft inom några olika forskningsområden:

  • Ekonomisk-geografisk forskning om näringslivsdynamik, innovationsförmåga samt lokal och regional ekonomisk utveckling.
  • Samhällsgeografisk forskning om genus, ålder och etniska relationer.
  • Samhällsplanering, hållbarhet och utveckling
  • Historisk geografi med fokus på rural samhällstransformation.
  • Bostads- och urbanforskning.
  • Migration och mobilitet.
  • GIS och spatial analys.