Kulturgeografiska institutionen
Stadsmiljö

På plats i verkligheten

Vi forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur.
Läs mer om institutionen