Kontakt student:
Studievägledningen,
studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
Fax 018-471 74 18 
Drop-In: Ti & to 9.30-11.30

Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Välkommen till Kulturgeografen i Uppsala

Kulturgeografiska institutionen forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program.

MFS

Är du intresseard av att skriva din C- eller D-uppstas i ett utvecklingsland? Kulturgeografiska institutionen erbjuder varje år ett antal studenter möjligheten att få tal del av SIDAs MFS- stipendier. Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Aktuella publikationer

  • Jansson, J., Power, D. (2014). Place-based brands: Product origin, brand channels and global circuits. I Per Olof Berg & Emma Björner (red.) Branding Chinese Mega-cities, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 220-231 Mer information
  • Jokinen, J. (2014). Migration as a strategy to diversify household income sources in agricultural communities in Bolivia. I Royal Geographical Society with IBG Annual International Conference, London, UK, August 26-29, 2014. Mer information
  • Mels, T., Mels, S. (2014). Deltagande landskapsanalys för vindkraft. Rapport (Rapport från kunskapsprogrammet Vindval, 6625) Mer information
  • Sjöholm, J., Pasquinelli, C. (2014). Artist brand building: towards a spatial perspective. Arts marketing: An international journal, . 4(1/2) Epub ahead of print. DOI Mer information
  • Lindeborg, A. (2008). Gender and rubber plantations in Laos – local practices in Namtha district. I Presented at the Forest Adaptation Conference, Umeå, Sweden, 25-28 August 2008, under the session Asking the right questions of society-forest adaptation – How can a gender perspective help? Mer information
  • Lindeborg, A. (2009). Auto-photography gendered everyday life and practices. I Paper presented at the Nordic Geographers Meeting, Turku, Finland, June 8-11 2009 Mer information
  • Lindeborg, A. (2011). Bodily Practices in Gendered Everyday life. I Presented at the Nordic Geographers Meeting, Roskilde, Denmark. 24-27 May 2011 Mer information
  • Lindeborg, A. (2011). Where Gendered Spaces Bend – the Rubber Phenomenon in Northern Laos  . I Paper presented at the 26th ASEASUK Conference 2011, Magdalene College, University of Cambridge 9-11 September 2011 Mer information
  • Lindeborg, A. (2013). Paradoxical spaces and gendered everyday life . I Paper presented at the Workshop on Gender and the Politics of Environments, SLU Uppsala 25-26 February 2013 Mer information
  • Lindeborg, A. (2013). The situated researcher. I SANT Conference, Department of Anthropology, Uppsala University, 26-28 April Mer information