Kontakt student:
Studievägledningen,
studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
Fax 018-471 74 18 
Drop-In: Ti & to 9.30-11.30

Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Välkommen till Kulturgeografen i Uppsala

Kulturgeografiska institutionen forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program.

MFS

Är du intresseard av att skriva din C- eller D-uppstas i ett utvecklingsland? Kulturgeografiska institutionen erbjuder varje år ett antal studenter möjligheten att få tal del av SIDAs MFS- stipendier. Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Aktuella publikationer

  • Christophers, B. (2014). From Marx to market and back again: Performing the economy. Geoforum, 57: 12-20 DOI Mer information
  • Bygdell, C. (2014). Omsorgsfylld landsbygd: Rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden. Diss. Ladda ner fulltext Mer information
  • Valli, C. (2013). Gillian Rose. 2012. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials(Third edition). London: Sage. 408 pp.: Book review. Graduate Journal of Social Science, 10(2): 191-194 Ladda ner fulltext Mer information
  • Valli, C. (2014). When cultural workers become an urban social movement. Political subjectification and alternative cultural production in the Macao movement, Milan.. Environment and planning A Accepted. Mer information
  • Joosse, S. (2014). Is it local?: A study about the social production of local and regional foods and goods. Diss. Ladda ner fulltext Mer information
  • Sarady, M. (2014). Ground freeze-thaw, snow and roads in northern Sweden. lic.-avh. Ladda ner fulltext Mer information
  • Christophers, B. (2014). Competition, Law, and the Power of (Imagined) Geography: Market Definition and the Emergence of Too-Big-to-Fail Banking in the United States. Economic Geography, 90(4): 429-450 DOI Mer information
  • Eriksson, B., Eldridge, D. (2014). Surface destabilisation by the invasive burrowing engineer Mus musculus on a sub-Antarctic island. Geomorphology, 223: 61-66 DOI Mer information
  • Cele, S. (2015). Performing the political through public space: Teenage girls' everyday use of a city park. I Kirsi Pauliina Kallio & Jouni Häkli (red.) The Beginning of politics, New York / London: Routledge. 74-87 Mer information
  • Sarady, M. Ground frost and the impact of snow cover in northern Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift Submitted. Mer information