Kontakt student:
Studievägledningen,
studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
Fax 018-471 74 18 
Drop-In: Ti & to 9.30-11.30

Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Välkommen till Kulturgeografen i Uppsala

Kulturgeografiska institutionen forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program.

MFS

Är du intresseard av att skriva din C- eller D-uppstas i ett utvecklingsland? Kulturgeografiska institutionen erbjuder varje år ett antal studenter möjligheten att få tal del av SIDAs MFS- stipendier. Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Aktuella publikationer

  • Valli, C. A sense of displacement: Long-time residents´ feelings of displacement in gentrifying Bushwick, New York.. Submitted. Mer information
  • Brydges, T., Lavanga, M., von Gunten, L. (2014). Entrepreneurship in the Fashion Industry: A Case Study of Slow Fashion Businesses. I A. Schramme, G. Hagoort and R. Kooyman (eds.) (red.) Beyond Frames. Dynamics between the creative industries, knowledge institutions and the urban context, Delft: Eburon Academic Publishers.. 73-79 Mer information
  • Waxell, A., Amcoff, J. (2014). Retail relocation: Mapping changes of inner city retail and external retail locations in Sweden. I Association of American Geographers Annual Meeting, Tampa, Florida, April 8-12, 2014. Mer information
  • Jansson, J. (2014). Temporary events and spaces in the Swedish primary art market. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 58(4): 202-215 Mer information
  • Lange, B., Power, D., Suwala, L. (2014). Geographies of field-configuring events. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 58(4): 187-201 Mer information
  • van der Burgt, D., Cele, S. (2014). Children and urban space: relations between competence, age and participation. Sociologisk forskning, 51(1): 29-46 Mer information
  • Christophers, B. (2014). From Marx to market and back again: Performing the economy. Geoforum, 57: 12-20 DOI Mer information
  • Bygdell, C. (2014). Omsorgsfylld landsbygd: Rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden. Diss. Ladda ner fulltext Mer information
  • Valli, C. (2013). Gillian Rose. 2012. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials(Third edition). London: Sage. 408 pp.: Book review. Graduate Journal of Social Science, 10(2): 191-194 Ladda ner fulltext Mer information
  • Valli, C. (2014). When cultural workers become an urban social movement. Political subjectification and alternative cultural production in the Macao movement, Milan. Environment and planning A Accepted. Mer information