Kontakt Kansliet:
kansliet@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 2547/25 28
Fax 018-471 74 18

Kontakt student:
Studievägledningen,
studier@kultgeog.uu.se
Tel. 018-471 25 35
Fax 018-471 74 18 
Ti & to 9.30-11.30

Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 10 plan 4 (Ekonomikum)
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala (Karta)

Välkommen till Kulturgeografen i Uppsala

Kulturgeografiska institutionen forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och natur. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program.

MFS

Är du intresseard av att skriva din C- eller D-uppstas i ett utvecklingsland? Kulturgeografiska institutionen erbjuder varje år ett antal studenter möjligheten att få tal del av SIDAs MFS- stipendier. Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Aktuella publikationer

  • Boelhouwers, J., Nel, W. (2014). First observations on needle ice formation in the sub-Antarctic. Antarctic Science, 26(3): 327-328 DOI Mer information
  • Brummer, K. (2014). Att skapa kvalitet: En studie av den svenska TV-produktionens definition av kvalitet och kvalitetens betydelse för branschen. lic.-avh. Ladda ner fulltext Mer information
  • Cele, S. (2014). Lyssnar du på riktigt? Kritiska punkter om barns delaktighet i planeringen. I Suzanne de Laval (red.) Skolans och förskolans utemiljöer., . 45-50 Ladda ner fulltext Mer information
  • Christophers, B. (2014). Geographies of finance I: Historical geographies of the crisis-ridden present. Progress in Human Geography, 38(2): 285-293 DOI Mer information